Friday, January 6, 2017

54mm Vignette "Grivitsa is Ours" is created already! / 54mm vinětka " Grivitsa je naše" již vzniká!


 Hi

Ahoj Work on the vignette "Grivitsa is Ours" has already begun. Every day you can watch the progress on my facebook. After completing this work,  I bring you an extensive post here (on my blog). This "photo-article" will be mapping a complete WIP of  this project.


Práce na  vinětce "Grivitsa is Ours" již započaly. Každý den můžete progress sledovat na mém facebooku. Po dokončení zveřejním na blogu rozsáhlý fortočlánek mapující kompletní WIP tohoto projektu.

       Cheers Borek 

No comments:

Post a Comment