Wednesday, January 4, 2017

54mm Polish Infantry Eagle Bearer


         Hi everyone

         Ahoj všem


   One of the two 54mm quick figures for a small toy slodiers company In Czech Republic. I used Bees Putty. It was my first experience with this superior material for miniature sculpting.

   Jedna ze dvou rychlých figurek pro malou českou manufakturu na toy soldiers figurky.Použil jsem Bess Putty a byla to má první zkušenost při práci s touto vynikající hmotou určenou pro miniaturní skulpting.


Material - Figure / postava - Bees Putty
                  Head and weapons / hlava a zbraně - Magic Sculp


         Cheers Borek

No comments:

Post a Comment