Friday, June 22, 2018

I'll be back soon

Hi guys :)


I report after a long pause. My health and related problems have for a long time been shut down  me, but now I will definitely have peace of mind, so I slowly return to work. I'll be of-line for some time, but I'll go back to my blog and Facebook as soon as possible.Ahoj :)

Hlásím se po delší odmlce. Moje zdraví a s tím související problémy mne opět na delší dobu odstavily, ale teď už snad definitivně budu mít pokoj a tak se pomalu vracím k práci. Ještě nějaký čas budu of-line, ale co nejdříve se vrátím ke svému blogu i na Facebook.

 For now, I wish  nice summer days to all of you.

 Prozatím vám všem přeji hezké letní dny


         Cheers Borek


 

Thursday, November 30, 2017

54mm - Frankish Warrior No. 2 - simple sculpt for casting tests

Hi there :)

Next testing figure in toy soldiers style is done  (no commercially available). 

Material - Bees Putty, some parts  were made of epoxy modeling putty (Ceys - wood, Magic Sculp)

 Thanks for watching


Ahoj :)

Další testovací figurka v jednoduchém toy soldiers stylu je hotová (figurka nebude komerčně dostupná).

Materiál opět Bees Putty, některé díly jsou vytvořeny z dvousložkových epoxidových tmelů (Ceys - dřevo, Magic Sculp) 

Díky za shlédnutí


Cheers Borek


360°video

Wednesday, November 8, 2017

54mm - Frankish Warrior No. 1 - simple sculpt for casting tests

Hi everyone :)

Today, there is the first of three simple sculptures designed to test the casting system (no commercially available).

This figure is French warrior from the 6-7th century, however, the exact historical credibility was not taken into account because the figurine is not intended for commercial sale. I created it from Bees Putty, some parts  were made of epoxy modeling putty (Ceys - wood, Magic Sculp)Ahoj Všem :)

Dnes je tu první ze tří jednoduchých skulptů určených pro testování odlévacího systému.

Je to franský válečník ze 6-7 stol., nicméně nebylo dbáno na přesnou historickou věrohodnost, protože figurka není určena ke komerčnímu prodeji. Vytvořil jsem ji z Bees Putty, některé díly byly vymodelovány z epoxidových modelářských tmelů (Ceys - dřevo, Magic Sculp)
Cheers Borek

Monday, October 30, 2017

Austrian Lancer - 54mm toy soldier style figure


Hi evryone

This is my old figure. One of the first experience with Polymer material.

Material - Fimo soft, Super Sculpey Firm (Mix 50/50)

Some parts made from the Magic Sculp (head and shako, palms, sabre, hems on the uniform, cords on the shako).

Thanks for watching :)


Ahoj všichni

Toto je má starší figurka. Jedna z mých prvních zkušeností s Polymerovou hmotou.

Materiál - Fimo soft, Super Sculpey Firm (Mix 50/50)
Některé díly jsou z Magic Sculp (hlava a čáka, ruce/dlaně, šavle, lemy na uniformě, šňůry na čáce)

Díky za návštěvu :)

     Cheers Borek
 360° video


Friday, October 20, 2017

Saint Florian - 54mm toy soldier style figure


 Hello :)


Another piece finished. This time it is a figure created according to the statue.

I present to you the figure of St. Florian :)

Material Bees Putty. The armature of the figure is made of wire and Magic Sculp putty. Base too.Ahoj :)

Další figurka dokončena. Tentokrát je to figurka vytvořená podle sochy.  

Představuji vám figurka svatého Floriána :)

Materiál Bees Putty  základ figurky vytvořen z drátu a Magic Sculp tmelu, stejně jako podstavec.´


Cheers Borek360°  Video

 


 

Monday, October 16, 2017

54mm - Marie Louise with son (Napoleon II) - toy soldier style figure

Hi everyone :


Next sculpt from my atelier ( :D ) is Marie Louise with his son Napoleon II.  Created according the historical painting.

Material Bees Putty. The armature of the figure is made of wire and Magic Sculp putty.Base and baby cot fragment  too.


Ahoj všem :)

Další hotová figurka z mého ateliéru ( :D ) je Marie Louisa se synem Napoleonem II. Figurky jsou vytvořeny podle historického obrazu.

Materiál Bees Putty  základ figurky vytvořen z drátu a Magic Sculp tmelu, stejně jako podstavec a fragment dětské postýlky. 

Cheers Borek
360° video