Wednesday, May 25, 2016

Great Battles - New Project Info

   Today we bring you first information about about new and very interesting project.

   Dnes přináším první informace o novém, velmi zajímavém projektu.

   Jirka Gregr, owner of the FGL company concernicng for more than twenty-four years in production painted Toy Soldiers miniatures (yes, the same man who is going to start his new company Gregr Models since the end of 2016) is coming with project Great Battles. 

   Jirka Grégr, majitel společnosti FGL, která se již více než dvacet čtyři let zabývá výrobou malovaných Toy soldiers figurek (a tentýž člověk, který chystá na konec roku 2016 start společnosti Gregr Models), nyní přichází s projektem Great Batles. 


   You will meet small sceneries from famous and less known battles of history of mankind. I am very glad I can take part in this project as a sculptor. It’s a great challenge to me. I have to say my dream came true because I signed up my life to the world of miniatures. I also believe I will be able to come back to the Realms Of Kenakarra Rose project thanks to it.

    V rámci tohoto projektu se budete setkávat s menšími výjevy ze slavných i méně známých bitev světové historie. Jsem velmi rád, že se mohu tohoto projektu zúčastnit jako sochař, je to nádherná výzva a taková práce je snem každého sochaře, který upsal svůj život miniaturám. A díky tomuto projektu se snad brzy budu moci vrátit k plnohodnotné práci na projektu Realms of Kenakarra Rose. 

   I choose two kinds of materials for the Great Battles.


 
   Pro projekt Great Battles jsem zvolil dva typy materiálů.

   For making base armatures for bodies and some other their parts I will use the Magic Sculp putty because I have great experiences with it for years and it is the best putty to me. I blend it time after time with the Pro-Create putty to achieve different qualities of the putty. This mix I use eypecially for sculpting details.

    K výrobě základních armatur - těl figurek a některých jejich dalších částí - budu využívat Magic Sculp, se kterým mám dlouholeté zkušenosti a který mi z epoxidových modelářských materiálů vyhovuje nejlépe. Magic Sculp občas míchám s tmelem Pro-Create, kvůli úpravě vlastností tmelu, tuto směs používám především pro detaily.

   I will use polymer clays above all. I have used them for some figures and I also tried some more brands to find the best one. I decided to make a massive sculpting test of these clays and you will find it next week on the Lopee’s blog (only Czech Language).

   Primárně ale použiji modelářské polymerové hmoty. Ty jsem zatím použil jen u několika figurek a navíc jsem vyzkoušel jen pár značek. Abych tedy zodpovědně vybral ten nejlepší polymerový tmel, který mi bude vyhovovat nejvíce, rozhodl jsem se udělat důkladný modelářsko-sochařský test, který najdete příští týden  na Lopeeho blogu   At present I am preparing the first battle scene. I cannot reveal nothing more for now. Silhouette draft of this vignette let be small tasting for you. 


   V současné době již připravuji první bitevní scénu. Prozatím nemůžu prozradit mnoho. Malou ochutnávkou  nechť je pro vás  silueta návrhu vinětky.


   Well …perhaps a little hint: this battle took place in the 7th c. BC.

   A snad malá nápověda: jde o bitvu, která se odehrála v 7. století před naším letopočtem.    Stay tuned and get ready for the first battle. 

   Zůstaňte naladěni a připravte se na první bitvu.


   See you soon…

   Již brzy...


No comments:

Post a Comment