Friday, April 22, 2016

54mm Prussian Line Infantryman, Königgratz 1866

Hi all fans of sculpting and figures

Ahoj všichni příznivci skulptingu a figurek

 
Without the delay I will present another figure for the Gregr Models project. This time, I present a novelty - 360° video.

Bez zdržování vám představuji další figurku pro projekt Gregr Models. Tentokrát ale představuji i novinku - 360° video.

I hope you like this figure:)

Doufám, že se Vám figurka líbí :)Material/materiál :

Body/tělo, helmet/přilba, bayonet scabard/pochva bodáku, rifle/puška, base/podstavec  -  Ceys Epoxy Putty and Magic Sculp
  
Others/ostatní  -  Fimo Soft-Super Sculpey Firm Grey  50/50 mixVideo preview
Náhled videaLarge video by following the link - beware, the video file is large, the data volume of 7,5 MB - not recommended for limited connection (FUP limit)

Velké video naleznete na následujícím odkaze - pozor, video je velký soubor, datový objem činí  7,5 MB, není doporučeno pro omezené připojení (omezení FUP)
Next post/Příští příspěvek

First info about project/ První informace o projektu ...and sculpting test for this project (only czech language) on the blog akrylem.blogspot.cz
...a skulptorský test pro tento projekt  na blogu akrylem.blogspot.cz
Stay tuned/ staňte naladěni 


Cheers Borek   

No comments:

Post a Comment