Monday, October 30, 2017

Austrian Lancer - 54mm toy soldier style figure


Hi evryone

This is my old figure. One of the first experience with Polymer material.

Material - Fimo soft, Super Sculpey Firm (Mix 50/50)

Some parts made from the Magic Sculp (head and shako, palms, sabre, hems on the uniform, cords on the shako).

Thanks for watching :)


Ahoj všichni

Toto je má starší figurka. Jedna z mých prvních zkušeností s Polymerovou hmotou.

Materiál - Fimo soft, Super Sculpey Firm (Mix 50/50)
Některé díly jsou z Magic Sculp (hlava a čáka, ruce/dlaně, šavle, lemy na uniformě, šňůry na čáce)

Díky za návštěvu :)

     Cheers Borek




 360° video


























No comments:

Post a Comment