Monday, March 28, 2016

54mm "Archangel Michael defeats Lucifer"

Nice day to all

Hezký den všem
 
After a a long illness, I'm here again with one older work. I created this vignette freely based on an older image. It was a beautiful work and a great challenge. I managed to pass on the spirit of the painting to the Sculpt, I think.


 Po delší nemoci  jsem opět tady s jednou starší prací. Tuto figurku jsem vytvářel volně podle starého obrazu. Byla to krásná práce a velká výzva. Myslím, že se mi celkem podařilo přenést ducha malby do skulptu.

Unfortunately, I have photo nearing completion of the sculpt only - some minor details are missing.

Bohužel mám k dispozici pouze fotografie skulptu  těsně před dokončením - některé drobné detaily chybí.

Very soon I will introduce a whole new projects here. Stay tuned.

Velmi brzy zde představím zcela nové projekty. Zůstaňte naladěni.


 Material/materiál :    Magic Sculp

 
 Cheers and happy Easter

         Borek

4 comments: