Sunday, January 17, 2016

Scythian Warrior 54 (65) mm

Now I present an older figure created many years ago. Scythian warrior in scale 54 (65) mm

Představuji vám starší figurku vytvořenou před mnoha lety. Skytský válečník v měřítku 54 (65) mm


    Material / Materiál:

   Ceys Epoxy Putty 
   Thanks for visit and  good day

   Díky za návštěvu a hezký den


   Borek

No comments:

Post a Comment