Saturday, November 12, 2016

54mm Dacian Chieftain & Bees Putty Sculpting System Hi all miniaturist

Zdravím všechny miniaturisty


   Prolonged illness once again thwarted me, but  I'm back again, and I must say that I fit into the mad chaos.

   In  the January, start of the Great Battles project aproaching, directly in front of me is a task finally pounce on Grivitsa redoubt vignette (and bring you the wip photo from sculpting) and (last but not least), there is a secret project, which is closely connected with the world of black Kenakarra rose

   I can not complain about a lack of work, not to mention the accompanying activities at Lopee's blog (series about sculpting, Pieta Project and the upcoming big test of Bees Putty sculpting  materials accompanied by a spectacular four-part bonus revealing the essence of Kenakarra rose secret project). 

   So generally speaking, you can enjoy: )   Delší nemoc mi znovu zkřížila plány, ale zase jsem zpět, a nutno říct, že jsem zapadl do šíleného chaosu. 

    Blíží se lednový start projektu Great Battles, přímo přede mnou je úkol konečně se vrhnout na Grivitsu (a vám přinést slíbené wip fotografie z průběhu modelování), a v neposlední řadě je tu tajný projekt, který se úzce dotýká světa černé Kenakarské růže. 

   Na nedostatek práce si stěžovat opravdu nemohu, a to nemluvím o doprovodných aktivitách na Lopeeho blogu, na nichž už také znovu pracuji (Seriál o skulptingu, Projekt Pieta a také připravovaný Velký test hmot Bees Putty doprovázený velkolepým čtyřdílným bonusem odhalujícím podstatu onoho tajného projektu).

   Takže se obecně vzato máce na co těšit.


   The main news is that I completely go over to the modeling from Bees Putty (from epoxides base figure only).  

    Hlavní zprávou je, že kompletně přecházím na modelování z Bees Putty (Jen základy figurek modeluji z epoxidů).   This sculpting system absolutely fascinated me. Bees Putty is the best material I've ever worked with, I think.  

    Tento skulptorský systém mě absolutně uchvátil a myslím, že BP je nejlepší materiál, s jakým jsem kdy pracoval.   In the upcoming big test of BP you will be able to see the amazing possibilities that the system provides a miniature sculptors (not only in scale figure branch). (Test Coming Soon on akrylem.blogspot.com)

   V připravovaném velkém testu budete moci sami shlédnout úžasné možnosti, které poskytuje tento systém miniaturním sochařům nejen v oblasti figurek. Test již brzy na akrylem.blogspot.com)

Dacian Chieftain


   Well, before the actually I made a promised Grivitsa vignette ( whose presentation I have to prepare), today I bring you pictures of one of the older pieces. It's Dacian chieftain from the  Battle of Tapae period.

    No a než se opravdu dostanu ke slibované Grivitse, jejíž prezentaci musím ještě připravit, přináším Vám dnes fotografie jedné ze starších figurek. Je to Dácký velitel z období bitvy u Tapae.

Video preview

Video náhled
For big GIF video, visit the following link - beware, the video file is large, the data volume of 
10 MB - not recommended for limited connection (FUP limit)

Velké GIF video naleznete na následujícím odkaze - pozor, video je velký soubor, datový objem činí
10 MB, není doporučeno pro omezené připojení (omezení FUP)


Link to the video


Base of Figure/základ figurky, Helmet/přilba, Shield/štít, Sword and scabard/meč a pochva, 
Base/podstavec - Magic Sculp
Others/ostatní - Super Sculpey Firm/Fimo 50/50

   Have a nice day to all :)


   Hezký den všem :)


                Cheers Borek

No comments:

Post a Comment