Tuesday, August 2, 2016

Grivitsa is Ours! 54mm WIP Miniserie Coming Soon / Grivitsa je naše! 54mm WIP minisérie již brzy


          Greetings to all visitors to the blog :)

          Zdravím všechny návštěvníky blogu :)


    Currently I am preparing a small two-figure 54 mm vignette, from the period of Russo-Turkish War in 1877. I will try to introduce you to the gradual sculpting phase of these miniatures within a several-part series.


    V současné době připravuji malou dvoufigurkovou 54mm vinětku z roku 1877, z období Rusko-turecké války. A v rámci několikadílné série se pokusím vám přiblížit jednotlivé fáze vzniku této miniatury.


    In 1877, during the Russo-Turkish war, combined Russo-Romanian army besieged Bulgarian town Plevna defended by the Ottoman army. The city was occupied after almost five months besieging. The surrender of Plevna became a turning point in the progression of this conflict.

   When the city was under siege, attacks on the Grivita redoubt were part of it. Upcoming vignette is a small episode of an attack of Romanian infantry due to which this part of the fortifications fell.

    The scene shows the struggle of a Romanian Infantry jaeger with some Turkish soldier who is protecting standard. Their duel can be seen in the teaser. This vignette is inspired by the painting "The Conquest of Grivitsa Redoubt" by Henryk Dembitzky

    V roce 1877, v průběhu Rusko-turecké války, oblehla spojená rusko-rumunská vojska bulharské město Plevno bráněné Osmanskou armádou. Město bylo obsazeno po téměř pětiměsíčním obléhání, a kapitulace Plevna se stala přelomovým bodem ve vývoji tohoto konfliktu.


   Součástí bojových operací při dobývání města byly i útoky na obrannou pevnůstku Grivitsa. Připravovaná vinětka  představuje malou epizodu z útoků rumunských pěšáků, díky nimž tahle část opevnění padla.

    Scéna zachycuje zápas rumunského pěšího myslivce s tureckým vojákem chránícím zástavu, jejichž souboj můžete vidět na teaseru výše. Vinětka bude inspirovaná právě touto scénou z obrazu „Dobytí pevnůstky Grivitsa“, kterou namaloval Henryk Dembitzky.
    This painting is just an inspiration for my work. I create my own design of the scene although the basic idea of the scene will be kept.

    Well, you will enjoy a serie of some WIP articles soon where you will be able to follow the development of these figures.

    The first episode will be published soon (I will publish teaser before the starting) and then it will be followed by other epizodes until the completion of the vignette.


   Při práci využiji tuto scénu pouze jako inspirační zdroj, postoje vytvořím podle vlastního návrhu, i když základní myšlenku scény chci zachovat.

    Už brzy se tedy můžete těšit na několikadílný ‚Work In Progres‘ seriál, v jehož průběhu budete moci sledovat vývoj těchto figurek.

    První díl bude zveřejněn již brzy (před zahájením uveřejním ještě teaser) a pak budou následovat další díly  až do dokončení celé vinětky. Konečné fotografie hotové miniatury pak budete moci shlédnout na mém blogu.


    Well, just a few weeks and we go for it :)


    Už jen pár týdnů a jdeme na to:)


                 Have a nice day

                 Hezký den všem

                          Cheers Borek

No comments:

Post a Comment