Thursday, June 23, 2016

54mm Test sculpts - Slav Tribal Warriors, Samo's Realm

      Nice day to all

      Hezký den všem


   Today I bring two test sculpts. They served as the final test before the start of the Great Battles project. The figures are created from winning clays of my Polymer clay test published here. It is a test sculpts, I did not do it precisely as other important projects,  but I tried to do a solid job anymore because I tried a skulpting with the two winners of the test.

    Přináším dnes dva testovací skulpty. Posloužily jako finální zkouška před zahájením projektu Great Battles. Figurky jsou vytvořeny z vítězných hmot mého Testu polymerových hmot zveřejneného zde. Jde o testovací skulpty Nemazlil jsem se s nimi jako s důležitými projekty, i tak jsem se ale snažil odvést solidní práci, už proto, abych si vyzkoušel praktický skulpting s oběma vítězi testu.

Figure 1 / Figurka 1 (Stivoj) - Super Sculpey Firm/Bees Putty 50/50%Figure 2 / Figurka 2  (Mnat) - Super Sculpey Medium Blend 


And smal info about sculpting of two Slavs here (in Czech language only)

A malé info o skulptingu obou Slovanů zde

http://akrylem.blogspot.cz/2016/06/test-polymeru-bonusovy-dil-vitezne.html
         Cheers Borek
No comments:

Post a Comment